Pracujeme na novom webeTak sme dopriali nášmu starému webu dôchodok. Nový web prinesie aktuálnejšie informácie, lepší prehľad o našej činnosti a pár drobných noviniek ktoré zatiaľ neprezradíme.

Ak čokoľvek potrebujete, máme Facebook stránku https://www.fb.com/KastracnyProgram

Web by mal byť online za 0 dni